top
logo

Válasszon nyelvet

Login Form

 

 
 

 

 

A tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért

Az ökológia projektről

 

 

TÁMOGATÓINK

mnt-logomk-logo

 

HÁZIREND

1.A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, illetve a tanár által megszabott pótórákon és emelt szintű órákon.

2.A tanóra eredményességét minden tanuló fegyelmezett aktivitással és a megfelelő taneszközök meglétével segítheti. Tilos a saját, illetve más osztályok megzavarása a tanóra ideje alatt.

3.A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják! A folyosókat és a lépcsőket a közlekedés számára szabadon kell hagyni. A lépcsőn és a folyosókon a jobb oldalon közlekedünk. Lépcsőn, földön, radiátoron ülni TILOS.

4.Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók által hozott nagyobb értékekért, ékszerekért, pénzösszegekért, kerékpárokért stb.

5.A teremből való távozáskor az asztalokat üresen és tisztán kell hagyni, a székeket az utolsó óra után az asztalokra kell tenni.

6.Az iskola munkahely!!! A diákok megjelenése ennek megfelelő legyen – tiszta, rendes, a divat szélsőségeit, a feltűnést kerülő! TILOS minden olyan öltözet, melyből kilátszik a tanuló válla, mellei, hasa. TILOS továbbá a hajfestés és a műkörmök. A szoknyák és a nadrágok hossza nem lehet térden felüli.

7.A mobiltelefon és egyéb technikai eszközök (MP3, MP4) behozatala és használata az iskola területén belül SZIGORÚAN TILOS!

8.A tanítás befejezése után a tanulók az iskolában csak szervezett, pedagógus által vezetett illetve felügyelt foglalkozáson vehetnek részt.

9.A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak osztályfőnöki illetve igazgatóhelyettesi írásbeli engedéllyel hagyhatja el. (Írásbeli engedély az irodán kapható!)

10.TILOSkártya- és kockajátékok, illetve más szerencsejátékok behozatala az iskolába!

11.TILOSa petárda és egyéb-tüzet okozó tárgy behozatala, valamint az éles fegyverek / tárgyak használata az iskolában!

12.Súlyosan büntetendő az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok és egyéb tudatmódosító szerek (narkotikumok) használata ill. terjesztése.

13.TILOSverekedést kezdeményezni, abban részt venni, vagy szemtanúként nem jelenteni az esetet az osztályfőnöknek, vagy az ügyeletes tanárnak.

14.TILOStovábbá a nemzeti, nemzetiségi, eltérő bőrszín miatti vagy más vallásgyakorlás miatti viszályszítás, ill. a politikai szervezkedés.

15.Anyagi kár okozása esetén a tanuló köteles azt megtéríteni!

16.A tanulónak joga van megtudni a szaktanártól és az osztályfőnöktől tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, joga van a kijavított és leosztályozott dolgozatát megtekinteni és az értékelés szempontjait megismerni.


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.